lördag, juni 09, 2012

När en statsminister vill ha bort frågan om den höga arbetslösheten från dagordningen

Jag har tidigare bloggat om det faktum att statsministern tillika Moderatledaren Fredrik Reinfeldt helst vill flytta bort det mediala fokuset från den höga arbetslösheten. Eftersom arbetslösheten idag ligger på en högre arbetslöshet än 2006, som både Reinfeldt och Anders Borg då definierade som massarbetslöshet, så får regeringen återkommande frågor om Sverige har massarbetslöshet idag.

När Reinfeldt valde att svara att "bland etniska svenska mitt i livet" är arbetslösheten låg var vi många som reagerade starkt. Att jag reagerade beror på att för mig är en hög arbetslöshet ett stort samhällsproblem, oavsett vilka som är arbetslösa. Idag finns Reinfeldt möjlighet att i Ekots lördagsintervju förtydliga vad han egentligen avsåg. Mitt intryck blev inte särskild positivare efter hans svar. Återigen ger Reinfeldt en bild av att han vill dela upp arbetslösheten i grupper, utrikesfödda/ungdomar/funktionshindrade, utan att för den skull medge att regeringens politik haft några effekter på den totala arbetslösheten.

Jag tolkar Reinfeldt som att han vill lyfta bort arbetslöshetsfrågan från dagordningen. Hans budskap är att om du inte är utrikesfödd/ungdom/funktionshindrad så behöver du inte oroa dig för att arbetslöshet är hög. Det är bara några marginella grupper som påverkas. Och dessutom är andelen arbetslösa ungdomar egentligen inte så hög, de flesta studera ju. Att andelen utrikesfödda som är arbetslösa idag är högre än 2006 beror på att de kommer från fler länder och har för låg eller ingen utbildning. Och om du som befinner dig på solsidan ändå vill göra en insats för alla som står i soppköer så kan du ju skänka en slant för välgörande ändamål, något som du dessutom kan göra skatteavdrag för. Men att betala via skattsedeln, solidariskt, är något som du helst inte ska tycka är särskildt bra. Att hög arbetslöshet, oavsett vilka grupper som innefattas, är ett stort problem för alla i ett samhälle ska vi helst inte låtsas om. Sänkt ersättning eller ingen ersättning alls ska tydligen lösa problemet. Hur ökad fattigdom skulle kunna skapa fler jobb har fortfarande ingen från regeringen kunnat ge ett svar på.

När Reinfeldt säger att politiken inte kan lösa arbetslösheten så blir jag faktiskt beklämd. Varför vill han ens vara statsminister om politik inte kan göra skillnad. Om du tycker att jag vantolkar statsministern, lyssna själv på Tomas Rambergs intervju av Fredrik Reinfeldt här.

Som jag ser det så behövs det en aktiv arbets- och utbildningspolitik för att ge fler arbetslösa möjlighet att få jobb. Jag har svårt att se hur det långsiktigt skulle kunna vara lösning för Sverige att satsa på en låglönearbetsmarknad där vare sig krävs språkkunskap eller utbildning. Det är skapar bara ökade ekonomiska skillnader där några förväntas vara tacksam för smulor från de rikas bord. Jag vill ökad jämlikhet, inte ökad fattigdom. Att ta tillvara allas vilja till arbete och önskan att få bidra utifrån egen förmåga är möjligt utan att göra arbetslösa och sjuka fattiga. Men då krävs en helt annan politik än den som förs från Rosenbad idag.

5 kommentarer:

britta_s sa...

Han kan inte med hedern i behåll krypa bort från det faktum att arbetslösheten har ökat under hans tid vid makten. Han gick ju till val på den frågan 2006!

Lars Winter sa...

Rätt ska vara rätt här också. April 2006 var arbetslösheten 8.1 procent och ungdomsarbetslösheten 28.1 procent och april 2012 trots arbetskraftökningen och finanskrisen är siffrorna, arbetslöshet 7.8 procent och ungdomsarbetslöshet 25 .1 procent. Källa SCB:s, AKU.

Anonym sa...

I september 2006 - valmånaden - var den relativa arbetslösheten 6,1% i Sverige. Källa SCB`s AKU.

Faktum kvarstår att alliansens påfund att ge 5,4 miljarder(!) till sänkta avgifter för restaurangidkare och nedsatt arbetsgivaravgift för ungdomar inte har gjort det lättare för svenska ungdomar att komma in i arbetslivet. Fortfarande reser många svenska ungdomar till Norge för att starta ett arbetsliv.

//B

Lars Winter sa...

Att september-siffrorna var 6.1 procent visar bara kraften av kreativa bokföring. Om vi jämför siffrorna från jan.till april 2006 och jan. till april 2012. -- 2006 jan. / 8.3,- feb./ 7.3,- mars / 7.9,- april / 8.1 procent och 2012 jan./ 8.0,- feb./ 7.8,- mars/ 7.7,-april / 7.8 procent. Trots finanskrisen och arbetskraftökningen är arbetslösheten något lägre 2012 än under högkonjukturen 2006. Källa SCB:s AKU.

Anonym sa...

När Fredrik Reinfeldt sa att massarbetslöshet rådde 2006,så det skulle vara på sin plats att höra vad han har att säga om dagens arbetslöshet?
Med tanke på att alla drygt 30 000 st individer i Fas:3 inte räknas in i arbetslöshetsstatistiken hjälper inte heller!

Lars Winter,rätt skall vara rätt..!

Lo Tidningen:
"" Låt oss påminna oss om hur det ser ut i massarbetslöshetens Sverige. 384 308 människor är arbetslösa i Sverige idag. Det är ungefär 8 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa har ökat med 98 500 personer sedan regeringen Reinfeldt tog över. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 59 400 sedan september 2006. Långtidsarbetslösheten har under regeringens tid ökat med 50 200 personer. Endast var tionde person som får a-kassa får ut 80 procent av den tidigare lönen. Detta är ett fiasko av sällan skådat slag.""

Och denna fiasko är Reinfeldt och co: ansvariga till, och ingen annan...!!

T Lindholm