lördag, april 06, 2013

Är Lena Mellin feminist?

Jag vet att det här med att göra en feministisk analys kan vara svårt. Särskilt om man inte har genusglasögon på sig. Så när Lena Mellin i dagens Aftonbladet gör ett försök, utifrån ALMEGAs kampanj för att tillåta riskkapitalister och vinstmaximerande företag att dränera välfärdsverksamheter på resurser, gör ett försök blir det lite pinsamt.


Mellin skriver: Socialdemokraternas motstånd mot vinster i välfärden är tvetydigt.
De är inte emot att företag som bygger vägar, hämtar sopor eller kör bussar går med vinst.
Men om den kvinnodominerade vården gör det blir det ett jävla liv.


Lena Mellin avslutar sin krönika med: Manliga vinster, inget snack. Kvinnliga vinster, en väldig massa motstånd. Hur rimmar det med att vara ett feministiskt parti?

Man kan ju fråga sig varför hon inte gör en analys värd ordet. Så vad menar Mellin med "manliga vinster" och "kvinnliga vinster"? Är exempelvis lägre lärartäthet i skolan och mindre vårdtid "kvinnliga vinster"?

För mig är det ganska viktigt att konstatera några enkla fakta
1. Omhändertagande och vård av barn & gamla ska inte, får inte jämställas med hantering av sopor. 2. Att ta avstånd från vinstmaximering och riskkapitalism inom vård, skola och omsorg har inte med kön att göra. Det är ett ideologiskt ställningstagande oberoende  av om det är en han eller hon som är VD för ett företag som vill flytta resurser från barn, gamla och sjuka till aktieägares konto.
 3. Det är tillåtet och möjligt för kvinnor att bedriva företag inom byggbranschen, sophantering och transporter vilket också kvinnor gör. Ett exempel: Liselott Lööf.
4. Det är tillåtet och möjligt för män att jobba inom vård, skola och omsorg, att bedriva företag där vilket också män gör. Ett exempel: Peje Emilsson

Vill man göra en feministisk analys av den kvinnodominerande vården så kan man med fördela titta på vad vinstuttag från exempelvis äldreomsorgen får för effekt för brukarna, för anhöriga och för dem som jobbar i verksamheten. Men den analysen gör inte Lena Mellin. Jag tycker hon ska läsa Erik Erfors krönika i Expressen så kanske hon förstår varför Socialdemokraterna aldrig har och aldrig någonsin kommer att likställa vård & omsorg av gamla med sophantering.

Visst är Socialdemokraterna ett feministiskt parti, här är ett avsnitt från vårt nya partiprogram. Läs det Lena Mellin och fundera sen på om du är feminist.

En tydlig maktstruktur är det som kallas könsmaktsordningen, den systematiska över- och underordning mellan könen som skapar ojämlika livsvillkor för kvinnor och män. Inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor olika männens, deras genomsnittliga inkomst lägre och det obetalda arbete de utför med hem och barn mer omfattande. Starka tankemönster definierar vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Denna ordning begränsar kvinnors livsval, men den kringskär också männens utvecklingsmöjligheter.

Med starka reproduktiva, sociala och politiska rättigheter kan vi tillsammans skapa ett annat och mer mänskligt samhälle, med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män, i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti. 
Inga kommentarer: