torsdag, februari 23, 2006

varför höjer riksbanken räntan?

Samtidigt som inflationen går tillbaka så höjer riksbanken räntan. Detta är mycket märkligt eftersom målet för den politiskt fristående, och därmed självständiga, riksbanken är att hålla ner inflationen. Jag kan i alla fall inte se ett hållbart argument för en höjning just nu.

Jag tolkar den senaste höjningen som en demonstration på just självständighet då den senaste höjningen kritiserats av både politiker och ekonomer.

Det är uppenbarligen fler än 3-4 åringar som "kan själv".

Inga kommentarer: