torsdag, oktober 29, 2009

En jobbskapande näringspolitik

Är inne i partikongresshallen och lyssnar på debatten om jobbpolitik, arbetslinje och näringspolitik. En i vissa avseende ovanlig debatt där förre LO-ordförande Stig Malm pratat sig varm för bättre villkor för småföretagare och han fick stöd av Lars-Erik Soting, facklig företrädare från Örebro, som tog upp trygghetssystemens betydelse för att få fler företagare.

Jag är ganska säker på att den här debatten om hur Sverige får fler företag och fler jobb kommer att sätta ett tydligt avtryck även utanför kongressen. För även om media väljer att inte rapportera om den här debatten så vet jag att det just nu sitter enskilda företagare och följer debatten direkt via webben. Och så är det ju några bloggare som ger sin bild också:-)

Här är några som bloggat från jobbkongressen idag: Claes Krantz, Johanna Graf, Peter Andersson, Alexandra Einerstam, Peter Högberg.

Inga kommentarer: