måndag, januari 31, 2011

Det är pengar, inte lämplighet eller kunskap, som avgör om man får starta friskola

Nu när TV4 avslöjat att en dömd pedofil fått starta och bedriva friskolor så verkar till och med skolminister Björklund förvånad.
Men det märkliga är inte att Björklund vill ändra lagen, utan det faktum att han "bara" vill ha att skolinspektionen ska få möjlighet att begära registerutdrag från brottsregistret.

Är det inte en självklarhet att skolinspektionen nu borde kolla upp lämplighet/kompetens hos samtliga som driver en friskola?

Är det inte en självklarhet att skolinspektionen borde kolla lämplighet/kompetens hos den som vill starta friskola?

Är det inte en självklarhet att nu lagstifta om kommunens rätt att säga nej till fler friskolor än det finns underlag för?

Är det inte en självklarhet att nu lagstifta om att kommunens revision ska kunna granska hur de kommunala skattemedlen används i friskolor?

Är det inte en självklarhet att nu lagstifta om förbud mot religiösa friskolor och förskolor?


För egen del svarar jag ja på samtliga frågor. Jag hoppas att även Björklund och regeringen kommer till samma slutssats. Det handlar om våra barns utbildning, vi kan inte tillåta att ekonomiska lyckosökare och religiösa fundamentalister utnyttjar en naiv och ihålig lagstiftning för sina egna syften och därmed riskar barn och ungdomars rätt till en bra utbildning och bildning. För att citera Socialdemokraternas partiprogram:

Sådana nyttigheter som utgör sociala rättigheter, det vill säga nyttigheter som ska tillkomma alla oberoende av inkomst, måste undandras marknadens fördelningsprinciper och fördelas efter andra principer. Dit hör vård, skola och omsorg. Dit hör rättsväsendet. Dit hör kulturen. Dit hör bostadssektorn i den utsträckning som krävs för att säkerställa allas rätt till en god bostad. Dit hör en politik som säkerställer kommunikationer och social infrastruktur över hela landet.

Valet mellan samhällsåtaganden och marknadshushållning ska avgöras med utgångspunkt i vad som ger det bästa resultatet med hänsyn till rättvisa och effektivitet.Valen kan skifta mellan olika sektorer av ekonomin, beroende på vilka krav och behov de har att svara mot. Fördelningen kan ändras, om viktiga behov inte uppfylls i den ursprungliga formen.

Socialdemokratin avvisar den ekonomiska fundamentalism, som både till höger och vänster sätter upp en enda, hela ekonomin omfattande, ägarform som förutsättningen för ett gott samhälle. Det avgörande är aldrig den yttre formen, utan hur väl målen för verksamheten uppnås.

Kvällsmedia med samma nyhet: Expressen, Aftonbladet.

Inga kommentarer: