fredag, februari 20, 2009

En dumhetens triumf över de fria marknadskrafterna

orden kommer från Martin Klepke som i dagens nr av LO-tidningen skriver om rättegången mot Pirate Bay. Klepke gör en jämförelse med de personer som på 1700-talet försökte stoppa den tekniska utvecklingen genom att bränna upp spinnmaskiner, och de som försöker stoppa fildelningen idag.

Och då ställer sig vän av ordning frågan; är jag, hemska tanke, den nya tidens luddit? Vill jag verkligen stå i vägen för att människor runt om i världen ska kunna ta del av information och kultur på ett enkelt sätt? Svaret är nej. Och samtidigt så står jag bakom upphovsrätten.
Teknisk utveckling är bra och det är därför jag tycker det är extra viktigt att riksdagen på onsdag ställer sig bakom vårt förslag på en upphovsrättskommission.

Ur vår reservation om Förslag om Upphovsrättskommission:
Kommissionen bör ha ett vittomfattande uppdrag att se över hela det upphovsrättsliga systemet och därvid ha som uppgift att se till att lagstiftningen anpassas till tiden, inte bara i tekniskt hänseende. Vi anser det vara en viktig aspekt att lagstiftningen måste uppfattas som rättvis av så många som möjligt, både användare och skapare. Inte minst betydelsefull är frågan hur man ska främja mesta möjliga kreativitet, skapande och innovation. En särskilt viktig del av detta arbete är hur man ska anpassa och göra lagstiftningen flexibel i förhållande till den tekniska utvecklingen.


Läs mer om rättegången Aftonbladet, Svenska Dagbladet

7 kommentarer:

Unknown sa...

Eva-Lena

Rätten till det jag skapat vill jag ha kvar - men nog är det tveksamheter kring att de som tjänar pengar på min upphovsrätt - i detta fall stora bolag, ska kunna stämma enskilda människor civilrättsligt? Det är direkt osmakligt!!

Jag hoppas hitta något hos er sossar som förhindrar drakarna från att få polisiära befogenheter ... polis åklagare och domstolar ska ha hand om brottutredningar och domskäl

Jan

Leo sa...

Eva-Lena

Upphovrätten kan man ha olika åsikter om. Vissa vill förstärka den så att den gäller 100 år efter upphovsmannens död. Andra vill balansera den så att den istället på ett bättre sätt speglar dagens samhälle.

Oavsett vilken sida man står på, så kan man aldrig offra grundläggande demokratiska värden som rättssäkerhet eller integritet i upphovsrättens namn.

Därför undrar jag nu - hur ser du på Ipred ("Civilrättsliga sanktioner..."), Eva-Lena?

Något du skulle kunna trycka ja till?

Anonym sa...

@Jan Paimo
I dag före IPRED. Rättighetshavaren anmäler till polisen att upphovsrättsintrång har skett. Ingenting händer. Med den nya IPRED-lagen 1 april 2009. Rättighetshavaren har större möjligheter att driva ett civilmål. Detta är verkligheten. Bra att socialdemokraterna står på upphovsmännens/rättighetshavarens sida och röstar JA till IPRED.
Vad kan lagstiftaren göra?
Skriva in licensieringar i upphovsrättslagen. I USA finns ett tak för webbradiotariff. Jag har själv en webbradio på Live365. Det kostar mig 1000 kronor om året. I Sverige motsvarande cirka 20000 kronor. Kongressen i USA har strypt marknaden. I Sverige är det upp till rättighetshavaren att bestämma tariff.
Och - det som har gjort USA ledande makt på Internet: Fair Use. Inget YouTube, MySpace utan Fair Use. Fair Use är uttökad citaträtt. Med andra ord: studera upphovsrätten i USA!

Anonym sa...

Eva-Lena

Att vara för upphovsrätten är väl gott och väl, men att värdera den högre än grundlag, rättssäkerhet och demokrati är för mig obegripligt.

Ja, du är utan tvivel den nya tidens luddit. Är det så du vill bli ihågkommen av historien? Som folkets representanter som vägrade att lyssna på folket?

Anonym sa...

Titta gärna igenom FNs mänskliga rättigheter innan du röstar ja till IPRED. Läs gärna Artikel 27 några gånger.
Observera att upphovsmannen (author) ska ha sina intressen skyddade, men ingenstans nämns bolagsbildningar, förlag eller andra aktörer än just den som är kreatör.

Här nedan ser vi hur fildelningen tar plats i mänskliga rättigheter. Rätt att fritt delta i kulturlivet (oavsett rikedom och social status), möjliggjort genom tekniska vetenskapliga framsteg (fildelning, bit-torrent etc)

Artikel 27.

1. Var och en har rätt att FRITT DELTA i SAMHÄLLETS KULTURELLA liv, att njuta av konst samt att FÅ TA DEL av VETENSKAPENS framsteg och dess FÖRMÅNER.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka HAN eller HON ÄR UPPHOVSMAN.

Article 27.

* (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
* (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

sedan kan du titta in här och titta på bilden.
http://fredin.org/david/blog/2009/02/23/an-important-message-from-the-global-entertainment-industry/

Hoffa sa...

luddism och luddit eller neo-luddism och neo-luddit synonymt med någon som motsätter sig teknikens och teknologins utveckling pga de kulturella förändringar utvecklingen för med sig.

Tycker det är en klockren beskrivning av ditt agerande.

Upphovsrätten är idag det största hindret för att människor ska kunna tillgodogöra sig kunskap och kultur.

Anonym sa...

Om du bara visste hur mycket politikerförakt och misstro mot rättstaten detta orsakar hos den datorvana generationen, så skulle du inte ens tänka tanken på att införa Ipred.

Ni är helt enkelt helt blinda för de empiriska fakta som finns angående de erfarenheter och de konsekvenser som detta lagförslag leder till.

// Mikael B